[1]
มูณี ส., “การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นเซรั่มสมุนไพรบํารุงมือ”, วทจ., ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 31–44, ก.พ. 2022.