[1]
ทองมาก ก., “การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรทั้งห้า”, วทจ., ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 61–74, ก.พ. 2022.