[1]
ขันทอง ผ., “บทบรรณาธิการ”, ว.หมอยาไทยวิจัย, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2021.