[1]
เหล่าอุ่นอ่อน ว. ., “การพัฒนาตำรับและประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออกผสมผงว่านนางคำและผงถ่านไม้ไผ่”, วทจ., ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 23–34, ต.ค. 2021.