[1]
ศรีรักษา ศ., วิจิตร ส. ., สะมาแล ซ. ., ขุนเอียด ช. ., สิมลา ว. ., และ บุญรอด ต. ., “ประสิทธิผลของยาพอกเข่าตำรับหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าต่อการบรรเทาอาการปวดและองศาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า”, วทจ., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 47–62, มิ.ย. 2022.