[1]
แจงกลาง ช. ., ดวนใหญ่ ศ. ., โสมี ว. ., ทมตะขบ ส. ., และ แสงสาย ภ. ., “ การศึกษาปริมาณสารฟีนอลิก ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดสมุนไพร”, วทจ., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 93–106, มิ.ย. 2022.