[1]
คำมา พ., แสงวิเชียร ส. . ., ฟักคำ ศ. ., ชินะกาญจน์ ธ. ., และ อานมณี พ. ., “ประสิทธิผลการสักยาเปรียบเทียบกับการประคบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม”, วทจ., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 129–144, มิ.ย. 2022.