[1]
คงเกตุ ส. ., ฟักคำ ศ. ., แสงวิเชียร ส. ., ชินะกาญจน์ ธ. ., และ อานมณี พ. ., “ประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาเบญจกูลในผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืด แน่นท้องของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ”, วทจ., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 107–116, มิ.ย. 2022.