[1]
แสนศิลา ป. . และ จิตต์อำมาตย์ ป. ., “ การปริวรรตตำรายาสมุนไพรที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานอีสาน: กรณีศึกษาคัมภีร์ใบลาน ของหมอพื้นบ้านพิมพ์ แก้ววิเศษ ผูกที่ 2”, วทจ., ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 147–160, ธ.ค. 2022.