[1]
ทาสุวรรณอินทร์ ฐ. 2016. การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ. UBRU Journal for Public Health Research. 5, 2 (Dec. 2016), 119–131.