[1]
อนนท์จารย์ก., ทองทรัพย์ส. and อุพลรัมย์ส. 2018. Behavior reduction of alcohol consumption in community. UBRU Journal for Public Health Research. 7, 1 (Jun. 2018), 15-21.