[1]
ล้อพงค์พานิชย์ ป., เชื้อท้าว ศ., แสงบุญเรือง ส., สงวนล้ำ ณ., ธรรมรักษ์ พ., ทองคำ เ. and อุปนิสากร ก. 2019. Analysis of economic value for strategic plan in fiscal year 2016 Faculty of Public Health, Ubon Ratchathani Rajabhat University. UBRU Journal for Public Health Research. 7, 2 (Feb. 2019), 37–45.