[1]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ค. 2019. บทบรรณาธิการ. UBRU Journal for Public Health Research. 7, 2 (Feb. 2019).