[1]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. 2019. บทบรรณาธิการ. UBRU Journal for Public Health Research. 7, 1 (Feb. 2019).