[1]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. 2019. คำชี้แจงและเงื่อนไขการจัดทำต้นฉบับ. UBRU Journal for Public Health Research. 8, 1 (Aug. 2019).