(1)
ทาสุวรรณอินทร์ ฐ. การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ. ubruphjou 2016, 5, 119-131.