(1)
แหนบคำ ก.; เรืองกิจชม จ.; ยานะธรรม ท.; คำฟู ร.; ก้อยชูสกุล พ.; ปินตาคำ ก. Dental Health Status and Dental Health Care Behavior Among Ethnic Group Grades 1-2 Students at Primary School in Mae Yao Sub-District of Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai. ubruphjou 2017, 6, 65-71.