(1)
อนนท์จารย์ก.; ทองทรัพย์ส.; อุพลรัมย์ส. Behavior Reduction of Alcohol Consumption in Community. ubruphjou 2018, 7, 15-21.