(1)
ภาวิขำ ส.; กลางคาร ส.; วรวงศ์ จ. The Patterns of Enterprise Master Metabolic Ekpayan School, Kalasin Province. ubruphjou 2018, 7, 133-150.