(1)
ล้อพงค์พานิชย์ ป.; เชื้อท้าว ศ.; แสงบุญเรือง ส.; สงวนล้ำ ณ.; ธรรมรักษ์ พ.; ทองคำ เ.; อุปนิสากร ก. Analysis of Economic Value for Strategic Plan in Fiscal Year 2016 Faculty of Public Health, Ubon Ratchathani Rajabhat University. ubruphjou 2019, 7, 37-45.