(1)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. คำชี้แจงและเงื่อนไขการจัดทำต้นฉบับ. ubruphjou 2019, 8.