พูลลาภ ร. (2017). Depression, Suicide, Stress and Stress Management in Tambon Mueangphan, Amphor mueangphan Chaing Rai Province. UBRU Journal for Public Health Research, 6(2), 72–85. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162612