พูลลาภ ร. Depression, Suicide, Stress and Stress Management in Tambon Mueangphan, Amphor mueangphan Chaing Rai Province. UBRU Journal for Public Health Research, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 72–85, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162612. Acesso em: 28 feb. 2024.