แหนบคำ กฤติยา, เรืองกิจชม จิรพรรณ, ยานะธรรม ทับทิม, คำฟู รัชฎา, ก้อยชูสกุล พัชรา, and ปินตาคำ กาญจนา. 2017. “Dental Health Status and Dental Health Care Behavior Among Ethnic Group Grades 1-2 Students at Primary School in Mae Yao Sub-District of Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai”. UBRU Journal for Public Health Research 6 (2):65-71. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162596.