พูลลาภ รวิพรรดิ. 2017. “Depression, Suicide, Stress and Stress Management in Tambon Mueangphan, Amphor Mueangphan Chaing Rai Province”. UBRU Journal for Public Health Research 6 (2):72-85. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162612.