[1]
ทาสุวรรณอินทร์ ฐ., “การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ”, ubruphjou, vol. 5, no. 2, pp. 119–131, Dec. 2016.