[1]
แหนบคำ ก., เรืองกิจชม จ., ยานะธรรม ท., คำฟู ร., ก้อยชูสกุล พ., and ปินตาคำ ก., “Dental Health Status and Dental Health Care Behavior Among Ethnic Group Grades 1-2 Students at Primary School in Mae Yao Sub-District of Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai”, ubruphjou, vol. 6, no. 2, pp. 65–71, Dec. 2017.