[1]
อนนท์จารย์ก., ทองทรัพย์ส., and อุพลรัมย์ส., “Behavior reduction of alcohol consumption in community”, ubruphjou, vol. 7, no. 1, pp. 15-21, Jun. 2018.