[1]
กล้าจนผ., นับถือตรงอ., and วงศ์เสนาธ., “Stress of family as caregivers for breast cancer patients in Ubon Ratchathani Province”, ubruphjou, vol. 7, no. 1, pp. 35-47, Jun. 2018.