[1]
ภาวิขำส., กลางคารส., and วรวงศ์จ., “The patterns of enterprise master metabolic Ekpayan School, Kalasin Province”, ubruphjou, vol. 7, no. 1, pp. 133-150, Jun. 2018.