[1]
ภาวิขำ ส., กลางคาร ส., and วรวงศ์ จ., “The patterns of enterprise master metabolic Ekpayan School, Kalasin Province”, ubruphjou, vol. 7, no. 1, pp. 133–150, Jun. 2018.