[1]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค., “คำชี้แจงและเงื่อนไขการจัดทำต้นฉบับ”, ubruphjou, vol. 8, no. 1, Aug. 2019.