แหนบคำ กฤติยา, เรืองกิจชม จิรพรรณ, ยานะธรรม ทับทิม, คำฟู รัชฎา, ก้อยชูสกุล พัชรา, and ปินตาคำ กาญจนา. “Dental Health Status and Dental Health Care Behavior Among Ethnic Group Grades 1-2 Students at Primary School in Mae Yao Sub-District of Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai”. UBRU Journal for Public Health Research 6, no. 2 (December 1, 2017): 65–71. Accessed February 28, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162596.