เพิ่มพูนธัญญกิจ ณิชพักตร์, ชาญสาธิตพร ดร.ณัฐกมล, ศีลบุตร ดร.จุฑาธิป, and กอจรัญจิตต์ นพ.วิเชาว์. 2018. “SURVIVORSHIP OF CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING PATIENTS UNDER CARDIOPULMONARY BYPASS IN GOVERNMENT HOSPITALS, THAILAND”. Vajira Nursing Journal 18 (2):75-90. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/139767.