เพิ่มพูนธัญญกิจ ณิชพักตร์, ชาญสาธิตพร ดร.ณัฐกมล, ศีลบุตร ดร.จุฑาธิป, and กอจรัญจิตต์ นพ.วิเชาว์. “SURVIVORSHIP OF CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING PATIENTS UNDER CARDIOPULMONARY BYPASS IN GOVERNMENT HOSPITALS, THAILAND”. Vajira Nursing Journal 18, no. 2 (August 12, 2018): 75–90. Accessed February 25, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vnj/article/view/139767.