กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการบาดเจ็บจากเข็มตำและการสัมผัสสารคัดหลั่ง จากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล