กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาวาร์ฟารินของผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy