กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน PROMOTING MEDICATION ADHERENCE IN PERSONS WITH SCHIZOPHRENIA IN COMMUNITY Download Download PDF