กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยทำนายภาวะถอนพิษสุราในผู้เสพติดสุรา PREDICTING FACTORS OF ALCOHOL WITHDRAWAL IN ALCOHOL DEPENDENCE CLIENTS Download Download PDF