กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการบำบัดด้วยการกำหนดตนเองแบบผสมผสาน ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า THE EFFECT OF THE INTEGRATED SELF-DETERMINATION INTERVENTION ON DEPRESSION AMONG PATIENTS WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER Download Download PDF