กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภท Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล