กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด ความแข็งแกร่งในชีวิต และแรงสนับสนุนทางสังคมกับสุขภาพจิตของตำรวจจราจรไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล