กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของเพศ อายุ ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ความว้าเหว่ และความหมกมุ่นครุ่นคิด ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy