กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการปรับตัวของบุคคลในภาวะเสี่ยงต่อการควบคุมพฤติกรรมรุนแรงด้วยตนเองในผู้ป่วยโรคจิตเภท Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy