กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดในพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy