กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมกลุ่มจิตบำบัดประคับประคองของยาลอม (Yalom) ต่อความหวังในผู้ป่วยจิตเภท Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล