กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทพยาบาล ในการประเมิน ป้องกัน และลดความรุนแรงของภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล