กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการทำความสะอาดช่องปากด้วยน้ำนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดและมีน้ำหนักน้อยมาก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล