กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยทำนายระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง (2-hr Postprandial Glucose) สูงผิดปกติในสตรีที่เป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล