กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยก่อนการเข้าเยี่ยมครั้งแรก ต่อความวิตกกังวลของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล